سعادت آفرینان فردا

با مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش

سوالات متداول


مدرک پایان دوره ی آموزشگاه سعات آفرینان فردا با مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش
نحوه تدریس با توجه به نوع دوره متفاوت می باشد
خصوصی ۱ نفر،نیمه خصوصی ۲ تا ۳ نفر و گروهی ۴ تا ۸ نفر
همه مهارت ها با توجه به نوع دوره آموزش داده می شود
۲ جلسه غیبت یا نمره پایان ترن کمتر ۶۰ از ۱۰۰