سعادت آفرینان فردا

با مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش

SAF

قوانین آموزشی

 • زبان آموزان ملزم به پیروی از سیستم آموزشی سعادت آفرینان فردا میباشند.

 • زبان آموز ملزم به حضور در کلاس در ساعت مقرر میباشد.

 • به همراه داشتن کتب،جزوات و لوازم کمک آموزشی از جمله دیکشنری در هر جلسه الزامی میباشد.

 • زبان آموزان با کسب *Grade A از ۱۰% تخفیف ویژه ثبت نام در ترم آینده برخوردار می باشند.

SAF

نمره پایان ترم زبان آموزان به صورت زیر ارائه می گردد

 • Grade A*      95-100

 • Grade A+        90-95

 • Grade A          80-90

 • Grade B          70-80

 • Grade C          65-70

 • Grade D         Failed

SAF

شرایط مشروطی

 • زبان آموزانی که در یک ترم Grade D را کسب کرده باشند ، در ترم بعد ملزم به کسب Grade C و بالاتر هستند .
  در غیر اینصورت باید هر دو ترم را تکرار نمایند.

 • عدم کسب Grade D منجر به مردودی در ترم مربوطه می باشد.