سعادت آفرینان فردا

با مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش

SAF

قوانین انضباطی :

  • زبان آموزان باید کلیه قوانین انضباطی را از زمان ثبت نام تا پایان دوره رعایت کنند.

  • زبان آموزان ملزم به حضور در کلاس در ساعت مقرر میباشند.

  • دو بار تاخیر بیش از ۱۵ دقیقه معادل یک جلسه غیبت است.

  • غیبت بیش از دو جلسه باعث محرومیت از امتحان پایانی،مردودی و تکرار دوره ی مربوطه میشود.

SAF

پوشش زبان آموزان :

  • پوشش زبان آموزان باید مطابق با شئونات اسلامی باشد.